Thử thách ngâm iPhone Xr và iPhone Xs ở độ sâu 8 m: Ai là kẻ sống sót?