Galaxy A9 Pro (2018) sẽ có nút trợ lý ảo Bixby và 2 tùy chọn màu sắc.