Galaxy A9 (2018) ra mắt: Smartphone 4 camera mặt sau đầu tiên trên thế giới