Galaxy A8s sẽ là smartphone đầu tiên của Samsung không có lỗ cắm tai nghe