Đánh giá pin Galaxy A7 (2018): Thời lượng pin khá ấn tượng