Ba nhà mạng lớn đã chuyển đổi thuê bao về 10 số thành công đợt đầu tiên