Apple Pencil và iPhone sẽ có công nghệ siêu âm trong tương lai