Apple cho rằng việc iPad Pro (2018) bị cong là bình thường