10 tính năng hay trên mẫu iPhone Xr “giá rẻ” mà bạn nên biết.