Với hệ điều hành iOS 14, hàng loạt tính năng bảo mật ấn tượng đã được ra mắt. Sau đây, Smart Việt xin chia sẻ với iFan những tính năng bảo mật tuyệt vời trên iOS 14. Nhờ các tính năng này mà thông tin của bạn sẽ được bảo vệ một cách an toàn.

1. Hiển thị các ứng dụng đang sử dụng Micro và Camera

Trên hệ điều hành iOS 14, khi có một ứng dụng sử dụng Micro và Camera, ngay lập tức góc phải màn hình sẽ hiển thị chấm màu xanh lá hoặc màu cam. Điều này giúp bạn kiểm soát được mức độ truy cập quyền riêng tư của ứng dụng trên thiết bị của mình.

2. Quyết định quyền theo dõi của ứng dụng

Với tính năng Tracking trên iOS 14, các ứng dụng sẽ phải được sự cho phép của bạn mới được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn.

Để bật Tracking, bạn vào Cài đặt >> Quyền riêng tư >> Tracking và bật Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi.

3. Minh bạch chính sách sử dụng dữ liệu của ứng dụng

Kể từ iOS 14, các nhà cung cấp ứng dụng bắt buộc phải minh bạch chính sách bảo mật dữ liệu với người dùng như các dữ liệu sử dụng để theo dõi bạn, liên kết dữ liệu,… Từ đó bạn sẽ quyết đinh có cài đặt ứng dụng đó hay không.

4. Giới hạn việc truy cập ảnh

Bạn vào Cài đặt >> Chọn ứng dụng cần giới hạn >> Cho phép truy cập Ảnh. Tại đây, bạn có thể cho phép ứng dụng truy cập thư viện ảnh đầy đủ của bạn hoặc chỉ những ảnh mà bạn chọn.

5. Cho phép không cung cấp dữ liệu vị trí

Để thiết lập, bạn vào Cài đặt >> Chọn ứng dụng bạn cần >> Vị trí >> Tắt Vị trí chính xác (Precise Location). Điều này sẽ giúp bạn không cho ứng dụng biết được vị trí chính xác hiện tại của mình.